استفاده از اشعه UVC


هیچ ریز جانداری
نمیتواند زنده بماند!
از بین برنده ویروس
از بین برنده باکتری
از بین برنده قارچ
استفاده از اشعه ماورای‌بنفش راهی برای ضدعفونی محیط اطرافمان بدون استفاده از مواد شیمیایی مضر است.
با آزمایشاتی که بر روی چندین گونه باکتری انجام شده به این نتیجه رسیده‌اند که این اشعه میتواند تمام باکتری‌ها و ویروس‌ها از جمله ویروس کرونا (مرس2 و سارس1) را از بین ببرد.
موثرترین طول موج بر علیه ویروس کرونا بین 254 الی 270 نانومتر است.

از بین برنده دود سیگار
تصفیه آلودگی هوا
ضد آلرژی

از بین برنده بو های ارگانیک

از بین برنده بو های شیمیایی

مشاهده بیشتربستن
منو موبایل